แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
22/09/2017 อ.กัลยา สว่างคง การท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์ อื่น ๆ เอกสารคำสอน กัลยา สว่างคง การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 2560 145 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14/07/2017 ผศ.ดร. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เศรษฐศาสตร์ CIBA อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ 9781260083972 MCCONNELL CONTEMPORARY LABOR ECONOMICS 11E 2016 0 2 McGrawHill Edocation
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 5 หน้า
รายการที่ 11  ถึง 20  จากทั้งหมด 45 รายการ