แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Rodolfo Baggio and Jane Klobas Quantitative methods in tourism 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Wendy Hillman and Kylie Radel Qualitative methods in tourism research: Theory and practice 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
17/11/2017 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ ใช้บริการได้ 658.4063 I61 [2014] 978-1783475339 Robert DeFillippi, Patrik Wikstrom International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography 2014 0 0 Edward Elgar Pub
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 5 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 45 รายการ