แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Rodolfo Baggio and Jane Klobas Quantitative methods in tourism 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
18/04/2018 รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล ป โท การท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยว อาจารย์ หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Wendy Hillman and Kylie Radel Qualitative methods in tourism research: Theory and practice 0 2 Channel View Publication เพื่อการค้นคว้าของนักศึกษา ป โท
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ สิทธินี ธรรมชัย ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ภาษา 0 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ Kang Bong-sik (คัง บง-ชิก),Lee Kee-dong (ลี กี-ดง) เกาหลี สำหรับผู้เริ่มต้น 2 ภาษา 0 1 ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. DPU มีแต่เล่ม 1 ยังขาดเล่ม 2 อยู่
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ โปรดใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน Josuke Nakagawa / กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) จิตวิทยา 195 1 nanmeebooks
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ รอตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ สิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง พจนานุกรมเกาหลี-ไทย (ปกแข็ง) ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ โปรดใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สิทธินี ธรรมชัย คำบ่งชี้เกาหลี ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ ห้องสมุดมีแล้ว 951.9 ว844ป วีระชัย โชคมุกดา ประวัติศาสตร์เกาหลี ประวัติศาสตร์ 0 1 ยิปซี, สนพ.
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 5 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 45 รายการ