แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-974-672-800-3 ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ อาจารย์ หนังสือ 978-974-672-800-3 อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-616210-484-4 ไทยจีน ผูกพันฉันพี่น้อง 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-616-388-076-5 อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
00/00/0000 0 0
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 6 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 51 รายการ