แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
17/11/2017 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 978-1783475339 Robert DeFillippi, Patrik Wikstrom International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography 2014 0 0 Edward Elgar Pub
15/11/2017 ณัฐฤทธิ์ แฝกวิลัย ASEAN Business M.B.A. (ASEAN Business) ปริญญาโท เบอร์ติดต่อ 0992184086 (เพื่อใช้ในการเรียน และสอบ) หนังสือ 9786167662459 Engene F. Brigham การจัดการการเงิน Book 2016 575 1 เชนเกจ เลินนิ่ง ตอนนี้ ซีเอ็ดลด 10% เหลือ 517.5 บาท ครับ
25/10/2017 ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ กำจร หลุยยะพงศ์ ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ 2556 0 0 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ 978-974-443-590-3 นาริฐา สุขประมาณ พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี ภาษา 2557 150 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ภาษา 0 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ Kang Bong-sik (คัง บง-ชิก),Lee Kee-dong (ลี กี-ดง) เกาหลี สำหรับผู้เริ่มต้น 2 ภาษา 0 1 ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. DPU มีแต่เล่ม 1 ยังขาดเล่ม 2 อยู่
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ Josuke Nakagawa / กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ 61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) จิตวิทยา 195 1 nanmeebooks
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย, สุภาพร บุญรุ่ง พจนานุกรมเกาหลี-ไทย (ปกแข็ง) ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย คำบ่งชี้เกาหลี ภาษา 0 1 ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ วีระชัย โชคมุกดา ประวัติศาสตร์เกาหลี ประวัติศาสตร์ 0 1 ยิปซี, สนพ.
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 5 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 45 รายการ