แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
12/06/2017 อ.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง - รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 9789740335016 พยัต วุฒิรงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า : HR in The Next Decade การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2559 270 2 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12/06/2017 อ.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง - รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 9789740334798 เดชา เดชะวัฒนไพศาล การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ ตำราเรียน 2559 370 2 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
05/03/2017 ปัทมาวดี วงษ์เกิด นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นักศึกษา Gordon C.Bruner II Marketing Scales Handbook volume 8 0 0
05/03/2017 ปัทมาวดี วงษ์เกิด นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นักศึกษา หนังสือ ฺBruner Hensel James Marketing Scales Handbook volume IV 0 0
14/11/2016 นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หนังสือ คาร์ไมน์ แกลโล Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ 2558 315 3
12/10/2016 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 978-0536854469 Tracy Morris Psychology of Cinema: Perspectives on the Art and Science of Film 2008 0 1 Pearson
11/10/2016 ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์์ big data engineering วิศวกรรม ปริญญาโท หนังสือ 1930824149 Envisioning Information Edward R. Tufte 1990 1242 1 Graphics Press
11/10/2016 ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์์ big data engineering วิศวกรรม ปริญญาโท หนังสือ 978-0961392147 Edward R. Tufte The Visual Display of Quantitative Information 2001 1368 1 Graphics Pr
11/10/2016 ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์์ ิิbig data engineering วิศวกรรม ปริญญาโท หนังสือ 978-0961392123 Edward R. Tufte Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative data visualization 1997 0 1 Graphics Press
28/09/2016 ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 978-1-349-56195-7 Terry Flew Global Media and National Policies 2016 0 0 Palgrave Macmillan UK
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 4 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 36 รายการ