แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
05/03/2017 ปัทมาวดี วงษ์เกิด นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นักศึกษา Gordon C.Bruner II Marketing Scales Handbook volume 8 0 0
05/03/2017 ปัทมาวดี วงษ์เกิด นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นักศึกษา หนังสือ ฺBruner Hensel James Marketing Scales Handbook volume IV 0 0
14/02/2017 กรรณิการ์ วัชราภรณ์ ศูนย์บริการวิจัย ศูนย์บริก่ารวิจัย อื่น ๆ ผู้ช่วยนักวิจัย หนังสือ 978-616-04-3082-6 นายแพทย์อภิชัย-ประไพ ชัยดรุณ สังเกตุโรคร้ายด้วยตนเอง (ฉบับปรับปรุง) ชีวิตและสุขภาพ 185 1 ืnanmeebooks พิมพ์ครั้งที่ 15
14/02/2017 กรรณิการ์ วัชราภรณ์ ศูนย์บริการวิจัย ศูนย์บริก่ารวิจัย อื่น ๆ ผู้ช่วยนักวิจัย หนังสือ 9786163445100 ณัฐภัทร วัฒวรากุล โรคของระบบน้ำเหลือง สุขภาพความงาม 175 240 Feel Good
14/02/2017 กรรณิการ์ วัชราภรณ์ ศูนย์บริการวิจัย ศูนย์บริก่ารวิจัย อื่น ๆ ผู้ช่วยนักวิจัย หนังสือ 9786169131830 บก.เจรมัย พิทักษ์วงศ์ 150 แบบบ้าน กับ 6 Lifestyles (ปกแข็ง) บ้านที่อยู่อาศัย 330 1 ธุรกิจรับสร้างบ้าน,สมาคม
10/02/2017 ศศิภา อธิสินจงกล International Program CIBA อาจารย์ หนังสือ 9781292092485 Philip Kotler and Gary Armstrong Principles of Marketing, global Edition 16th edition Textbook 2015 0 2 Pearson / CU Book ใช้ในการเรียนการสอน
14/11/2016 นายกีรดิษฐ์ ศรลัมพ์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริหารธุรกิจ ปริญญาตรี หนังสือ คาร์ไมน์ แกลโล Talk like TED : 9 เคล็ดลับการนำเสนอให้เปี่ยมพลัง ตรึงใจ และสร้างสรรค์ 2558 315 3
12/10/2016 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 978-0536854469 Tracy Morris Psychology of Cinema: Perspectives on the Art and Science of Film 2008 0 1 Pearson
11/10/2016 ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์์ big data engineering วิศวกรรม ปริญญาโท หนังสือ 1930824149 Envisioning Information Edward R. Tufte 1990 1242 1 Graphics Press
11/10/2016 ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์์ big data engineering วิศวกรรม ปริญญาโท หนังสือ 978-0961392147 Edward R. Tufte The Visual Display of Quantitative Information 2001 1368 1 Graphics Pr
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 4 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 32 รายการ