แสดงรายการ : เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ (FM31-1)
                          โดย แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด
หน้าหลัก |  เสนอแนะทรัพยากรฯ | ผู้ดูแลระบบ

วันที่ ชื่อ-นามสกุล ภาค/วิชาแผนก คณะ/สำนัก สถานะภาพ อื่น ๆ ประเภททรัพยากร อื่น ๆ ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ประเภท ปีที่พิมพ์ ราคา จำนวน ชื่อสำนักพิมพ์ หมายเหตุ
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-974-672-800-3 ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ อาจารย์ หนังสือ 978-974-672-800-3 อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-616210-484-4 ไทยจีน ผูกพันฉันพี่น้อง 0 0
12/01/2018 พรทิพย์ ตันติวิเศษศักดิ์ CIBA อาจารย์ หนังสือ 978-616-388-076-5 อาเซียน-จีน ทั้งปีนเกลียว ทั้งเกี่ยวก้อย 0 0
17/11/2017 มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ 978-1783475339 Robert DeFillippi, Patrik Wikstrom International Perspectives on Business Innovation and Disruption in the Creative Industries: Film, Video and Photography 2014 0 0 Edward Elgar Pub
15/11/2017 ณัฐฤทธิ์ แฝกวิลัย ASEAN Business M.B.A. (ASEAN Business) ปริญญาโท เบอร์ติดต่อ 0992184086 (เพื่อใช้ในการเรียน และสอบ) หนังสือ 9786167662459 Engene F. Brigham การจัดการการเงิน Book 2016 575 1 เชนเกจ เลินนิ่ง ตอนนี้ ซีเอ็ดลด 10% เหลือ 517.5 บาท ครับ
25/10/2017 ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ อาจารย์ หนังสือ กำจร หลุยยะพงศ์ ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม ผู้คน ประวัติศาสตร์ และชาติ 2556 0 0 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ 978-974-443-590-3 นาริฐา สุขประมาณ พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี ภาษา 2557 150 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ สิทธินี ธรรมชัย ไวยากรณ์เกาหลีระดับกลาง ภาษา 0 1 สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
18/10/2017 ปภาวดี บุญประกอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CITE นักศึกษา หนังสือ Kang Bong-sik (คัง บง-ชิก),Lee Kee-dong (ลี กี-ดง) เกาหลี สำหรับผู้เริ่มต้น 2 ภาษา 0 1 ทฤษฎี, สนพ. ตถาตา พับลิเคชั่น, บจก. DPU มีแต่เล่ม 1 ยังขาดเล่ม 2 อยู่
หน้า  First Previous Next Last  จากทั้งหมด 6 หน้า
รายการที่ 1  ถึง 10  จากทั้งหมด 51 รายการ