เข้าใช้งาน DPU Photo Bank

 
     
  ฐานข้อมูลรูปภาพ มธบ. (Photo Bank) คือการรวบรวมจัดเก็บภาพถ่ายและสื่อบันทึกภาพกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีสื่อประเภทต่าง ๆไว้บริการเพื่อความสะดวกในการสืบค้นดังนี้  
       
    1. PCD คือรูปภาพ Digital (ภาพนิ่ง) เผยแพร่ทาง Website  
       
    2. PVCD คือ Videsdisc (ไฟล์บรรจุลงแผ่น CD-ROM ลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ)  
       
    3. PDVD คือ Digital Videodisc (ไฟล์บรรจุลงแผ่น DVD-ROM ลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ)  
       
    4. PDCD คือ Power Point (ไฟล์บรรจุลงแผ่น CD-ROM)  
       
    5. PAB คือ Album Pictures (ภาพนิ่งบรรจุลง Album เป็นรูปเล่ม)